Vigtige skridt på vejen Til Jesus

Der er en vej til Jesus og du er så ved at tage dine første skridt.

Allerførst vil jeg stærkt anbefale at du finder nogle kristne at vandre sammen med. Guds tænk for enhver, der vil tro på ham, er fællesskab med andre, der tror. De andre vil hjælpe dig. Tjek disse links for at få kontakt

Læs også: Hvor starter vejen?

Vigtige skridt på vejen:

Langs vejen til Jesus er der nogle tydelige vejskilte, som du må følge. Det er enkle, men afgørende handlinger du må gøre, hvis du ønsker at få fat i alt det, som Jesus har til dig.

Skiltene er ikke advarsels- eller forbudsskilte. Det er påbud – ligesom dem der viser hvilken vej, du skal køre rundt i rundkørslen. Disse skilte viser vejen til et liv med Jesus.

vejskilte

De enkle handlinger er ikke noget, jeg har fundet på, men i gennem hele Apostlenes Gerninger ser du, at dette var vejen, folk blev ledt ad, når de gerne ville finde Jesus. Læs her, hvordan Peter fortæller det i Apostlenes Gerninger 2,37-39:

Peters ord ramte tilhørerne lige i hjertet, og de spurgte apostlene: »Hvad skal vi dog gøre?« Peter svarede: »Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere – ja, alle dem, som Herren, vores Gud, vil kalde på fra både nær og fjern.«

Se denne korte video om Vejen til Gud – men tjek også forklaringen til vejskiltene nedenfor.

Vend om
vendomGud har altid været god. Satan gør oprør mod Guds godhed. Han stjæler, slagter og ødelægger det gode, som Gud har skabt. Spørgsmålet er: Vil du over på den gode Guds side? Han lover, at den ondskab, som satan har haft held med at plante i mennesket, den ondskab vi han smide på porten.Jesus er kommet for at give liv og overflod. Men det kan han kun give dig, hvis du rækker ud efter det, han vil give til dig.

Jesus siger ”Vend om”. Det betyder, at der er noget, du skal forlade. Du skal forlade det oprør og den ondskab, som Satan har fået lov til at plante i dit liv. Du skal komme til Jesus og modtage det, han har gjort for dig. Og så skal du indsætte Jesus som regent i dit liv, så han kan hjælpe dig med at holde ondskaben på afstand. Vil du det?            (læs og denne artikel om, hvor vejen til Gud starter)

Bliv døbt i vand

blivdøbtNår du har vendt om til Jesus lover han at det fuldbragte værk, han gjorde på Golgata også gælder for dig. Han bar straffen for dine synder på sig, og han bar dine sygdomme og lidelser. Han vandt i graven og opstandelsen et evigt liv til dig.

På baggrund af din omvendelse skal du døbes til at tilhøre Jesus Kristus. Læser du Apostlenes Gerninger vil du se, at det naturlige er, at man bliver døbt lige efter, man har vendt om til Jesus. I dåben kommer du helt ned under vandet og dit ”gamle liv” med oprør og synd bliver begravet. Når du kommer op af vandet opstår du til et nyt liv i Jesus Kristus.

Bliv døbt med Helligånden

blivdøbtmedhelligåndenGud ønsker at give sine børn gode gaver. Og han ønsker at give Helligånden til alle, som beder ham om den. Det er en styrke, som du kan modtage, når du er vendt om til Gud. Vent ikke med at blive døbt med Helligånden. For det er en styrke i dit liv, som du ikke vil undvære.

Lad kristne, som selv er døbt med Helligånden bede for dig. Oplev Guds kraft komme direkte til dig og lad Gud selv lære dig at tale i nye tunger. Tungetale er det almindelige tegn på Helligåndens fylde, men derudover er det en styrke for dig som Kristen. Her taler du hemmeligheder med Gud, og du lærer at modtage inspiration og udvikle andre af Helligåndens nådegaver.

Helligånden kommer således ikke kun ned fra oven og rammer dig, men den er tiltænkt at skulle virke gennem dig og ud og berøre andre mennesker med Guds kærlighed og kraft.

Vandr med Jesus

vandrmedjesusNu starter vandringen med Jesus for alvor. Et spændende liv, hvor han selv vil lede dig, og du vil lære af ham, når du følger efter ham. Han vil udfordre dig til enkle, men afgørende skridt, der vil forvandle dig og verden omkring dig.

Du har brug for at udforske mere om, hvem Jesus er. Tag fat i nogle, der kender ham og stil dine spørgsmål. Dyrk fællesskabet med dem. Læs i Ny Testamente – læs fx et af evangelierne og Apostlenes Gerninger for at få et indblik i hvem Jesus er, og hvordan vi som disciple skal leve.

Og så kommer det spændende – begynd at gøre det, som Jesus siger, du skal gøre, når du er hans discipel. Elsk din næste, gør godt, helbred de syge osv.

Hav en god vandring med Jesus.

Se en video med en længere forklaring af vejskiltenes betydning: