Arkiver

Jesus elsker at helbrede

Baggrunden for de videoer, som vises nedenfor er, at Jesus både fortalte om vejen til Gud og han helbredte, dem, som var syge. (Fx Markus-evangeliet kapitel 1)

På et tidspunkt træner han sine disciple i at gå ud og fortælle om vejen til Gud og helbrede de syge, de mødte. (Lukas-evangeliet kapitel 9-10)

Til sidst, inden han farer til himmels, siger han, at disciplene og deres efterfølgere skal gå ud og forkynde de gode nyheder om vejen til Gud og så skal Guds mirakler følge med. Da de handler på det, begynder miraklerne at ske. (Markus-evangeliet kapitel 16).

Det er altså naturligt at snakke om helbredelser, når man snakker om Jesus og vejen til Gud.

Prøv at se disse videoer med nysgerrighed: Kan det virkelig være rigtigt, at Gud helbreder i dag gennem helt almindelige kristne, som beder en enkelt bøn?